Karel ten Haaf

Toon alleen recensies op Leestafel van Karel ten Haaf in de categorie:
Karel ten Haaf op internet:

 

Geen zomer meer Geen zomer meer


Een moderne roman, geschreven in horten en stoten. Het eigenlijke boek bestaat uit hoofdstukken met een fragmentarische vertelling. Er zijn hoofdstukken met niet meer dan een overdenking in een of twee zinnen, of soms ook een korte mailbriefwisseling. Na het boek zijn er een aantal notities toegevoegd, over de afloop van het verhaal, en nog weer daarna zijn er twee hoofdstukken toegevoegd die het heden vertellen. Een warboel, maar heel goed te volgen.

De verteller is een schrijver, die de roman "geen zomer meer" op papier wil zetten. Daarin beschrijft hij het verhaal van een liefde, hoe het groeide tot een hoogtepunt en toen tot een einde kwam. In zijn dagelijkse leven heeft hij een vriendin, die niet wil dat hij "hun verhaal" opschrijft. Hij beweert dat hij dat niet doet, het is maar een verhaal maar ze vindt het maar niks. (en ze heeft gelijk vind ik, ik denk dat een schrijver altijd op de een of andere manier autobiografisch bezig is, en schrijven over een liefde die je op dat moment ook beleeft: Hoe kan je dat gescheiden houden?)
Het verhaal over de liefde wordt doorspekt met filosofische uitleg (de vriendin weet niets over Marx en Hegel, en moet dat weten, vindt hij), met politiek en mythen die gekoppeld zijn aan de naam van de vriendin: Asherah. Daartegenover staan heel veel sappige (?) beschrijvingen van hun seksuele activiteiten.
Het verhaal zelf is psychologisch, de gevoelens van de verteller gaan van himmelhoch jauchzend tot zum Tode betrubt. Want helaas: zijn vriendin maakt het uit, en daarmee verliest hij ook de tweede liefde van zijn leven: het dochtertje van Asherah.

Kortom, het boek heeft zowat alles. Maar ik vond het niet prettig om te lezen. Dat hangt natuurlijk samen met mijn persoonlijke voorkeuren, ik hoef geen verhandelingen over de dialectiek, en die seksscenes kunnen voor mij ook al weg. Maar dan blijft er niet veel meer over dan een treurig verhaal..


ISBN 9054520973 | Paperback | 208 pagina's | Uitgeverij Passage | 2003

© Marjo, december 2004


Lees de reacties op het forum en/of reageer: