Hugo Claus

Toon alleen recensies op Leestafel van Hugo Claus in de categorie:
Hugo Claus op internet:

  Categorie: Recensies Volwassenen

Het verdriet van België Het verdriet van België


Ik heb lang zitten broeden over een verslagover “Het verdriet van België” van Hugo Claus.
Hoe kon ik het best uitleggen waar het boekover ging en wat ik er van vond? Wat vond ik eigenlijk van het boek? Ik heb ereen eind mee lopen worstelen en ben tot de conclusie gekomen dat ik datmoeilijk kan uitleggen.
Het verhaal op zich is makkelijk in een zinte vertellen.  Het gaat over de kind- en jeugdjaren van LouisSeynaeve voor, tijdens en net na de oorlogsjaren. Maar het onderliggendeverhaal is moeilijker samen te vatten. Het onderliggende verhaal gaat overreligie, politiek, levensopvattingen en hoe die in elkaar verstrengeld zittenmaar ook elkaar in de weg staan.

Om te beginnen bestaat het boek uit 2delen:

Deel I: Het verdriet:  bestaat uit 27 hoofdstukken en gaat hetvoornamelijk over de tijd voor de oorlog, hoe Louis opgroeit in een  “katholieke” familie, hoe hij naar schoolgaat in “het gesticht” (een nonnenschool), hoe de relatie tussen de familieonderling is (tantes/ooms/oma/opa)

Deel II: Van Belgie: is 1 lang hoofdstuk engaat vooral over de oorlog, hoe Louis zich lid maakt van de NationaalSocialistische Jeugd Vlaanderen om zijn vader te ergeren, zijn moeder die werktvoor de Duitsers, enz

Het moment dat ik het boek las stond ik erniet echt bij stil, het was gewoon leuk om over plaatsen te lezen die bekendzijn. Achteraf begon ik te bedenken dat Louis in deel 2 echt wel een “rebel”was. Ook al lijkt hij op het eerste gezicht een brave jongen die een beetje ondeugendis, als je het bekijkt in die tijdsgeest daagt hij echt wel uit. En dan denk ikvooral aan de verhalen van mijn ouders. Mijn ma die vertelde van haarschooltijd bij de nonnen en hoe streng die wel waren, als straf een tik op devingers met een “regel”, of op je knieën zitten in klompen. Maar ook hoe “klein/dom”ze gehouden werden door de “religieuzen”.
Het stuk over de Drukkerij van Louis’ padeed me denken aan de verhalen over hoe iemand die niet naar een katholiekeschool geweest was geen werk kreeg bij een katholieke werkgever. Je waskatholiek of je was het niet en daar had je je aan te houden. De pa van Louismocht van zijn vader niet werken voor andere politieke partijen dan dekatholieke en daaraan ging de drukkerij ten onder.

Ik kan wel meer dingen linken aan verhalendie ik gehoord heb van mijn ouders en grootouders maar dan nog blijft het eenboek waar ik niet van kan zeggen wat ik ervan vind want eigenlijk moet je goedop de hoogte zijn van de politiek, religie enz in die tijd om het boek echt tekunnen snappen.


ISBN 9789023428732 | Hardcover | 715 pagina's | De Bezige Bij | februari 2008

© Inge, 05 oktober 2013


Lees de reacties op het forum en/of reageer: