Allen Zadoff

Toon alleen recensies op Leestafel van Allen Zadoff in de categorie:
Allen Zadoff op internet:
 

De opdracht De opdracht
Boy Nobody: Deel 2


'...hij krijgt vast nog meer spannende opdrachten.’
Zo eindigde mijn vorige verslag. Dit tweede deel uit de serie Boy Nobody heeft ‘De opdracht’ als titel...

Boy Nobody, de jongen zonder naam. Zestien jaar oud, wees, en onbevreesd. Binnen de organisatie Het Programma is hij getraind om te moorden, onder leiding van de mensen die hij Vader en Moeder noemt. Zijn echte ouders leven niet meer, was hem verteld. Maar als hij zijn eerste opdracht vervuld heeft laat iemand iets vallen over zijn biologische vader, die nu wèl in leven zou zijn. Het is zo vaag dat hij het maar laat zitten.
In het eerste deel was hij Jack, zijn opdracht is afgerond, en er zijn even geen nieuwe orders. Hij begint te twijfelen: wil hij zijn wat hij is? En wat als zijn ouders inderdaad nog leven?

Hij bevindt zich in een zomersportkamp, als jeugdleider in opleiding. Even iets anders, vindt hij, even niet moorden, even geen spannend leven waarin hij constant op zijn hoede moet zijn voor vijanden.
Maar het Programma, de organisatie die hem gerekruteerd heeft, heeft iets in petto voor hem. Een test, die hij met goed gevolg aflegt, wat hem de volgende opdracht oplevert.
Hij zal Daniël heten, en hij zal infiltreren in een trainingskamp.
Ondanks zijn twijfels doet hij wat hem gezegd wordt. Hij bezoekt een informatiebijeenkomst van Kamp Liberty, dat onder leiding staat van Eugene Moore. Kamp Liberty ligt ingesloten in de heuvels, en is zo goed beschermd, zo compleet afgeschermd dat ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst niet weet wat er zich afspeelt.
Daniël, zo heet Boy Nobody bij deze opdracht, heeft de opdracht Moore uit te schakelen en onder geen beding naar Kamp Liberty te gaan. Het loopt anders...

‘Laat me vertellen wat ik werkelijk doe. Ik spoor jongelui aan om weerbare, onafhankelijke denkers te worden, die in staat  zijn op treden in de wereld. De hoge pieten van de regering hebben daar een probleem mee. Ze willen niet dat jullie zelfstandig denken, want stel dat jullie het met hen oneens zijn. En stel dat jullie beslissen daar wat aan te doen.’


Moore heeft een punt. Toch?
Daniël kan niet anders dan naar het kamp gaan, maar krijgt er geen contact meer met Vader. Hij is op zichzelf  aangewezen... en zijn twijfels nemen toe.

In dit tweede deel wordt de moordmachine menselijker, meer een gewone jongen van zestien jaar. Nou ja, gewoon is hij natuurlijk niet, dus zijn avonturen leveren weer een spannend verhaal op. Onverwachte medestanders, maar ook mensen die zich tegen hem keren, is niemand wie hij zegt te zijn? Is hij nu echt alleen maar op zichzelf aangewezen?

In een sneltreinvaart, met korte zinnen, zonder uitweidingen, volgen we Daniël. Wat zal hij doen?
Ook dit verhaal heeft veel onbeantwoorde vragen, er moet - gelukkig - een deel drie komen.
Het is een boek dat je in één ruk uit wil lezen, zo heerlijk spannend...


ISBN 9789044822861 | Hardcover | 176 pagina's | Clavis Uitgeverij | oktober 2014
Vertaald uit het Engels door Margot van Hummel | Leeftijd: 15+

© Marjo, 19 maart 2015


Lees de reacties op het forum en/of reageer: