Joelle Charbonneau

Toon alleen recensies op Leestafel van Joelle Charbonneau in de categorie:
Joelle Charbonneau op internet:
 

De Test-trilogie 3: Het examen De Test-trilogie 3: Het examen


Na een gelukkige jeugd in de kolonie Vijf Meren mag Chia Vale deelnemen aan de Test. Een grote eer. Wie slaagt voor de Test mag studeren aan de prestigieuze universiteit van het Verenigde Gemenebest en gaat een succesvolle toekomst tegemoet. Chia slaagt voor de test en kan in eerste instantie haar geluk niet op.

Wat er precies is gebeurd tijdens de Test weet Chia niet. Na afloop van de Test worden de geheugens van alle deelnemende studenten gewist. De inhoud van de Test zelf blijft geheim. Chia maakt zich niet druk over deze ietwat vreemde standaardprocedure. Ook haar vriendje Tomas is geslaagd en samen genieten ze volop van het studentenleven. Niets lijkt een gelukkig leven in de weg te staan totdat Chia ontdekt dat ze tijdens de Test heimelijk opnames heeft gemaakt.

De opnames die Chia beluistert zijn schokkend. Tijdens de Test zijn vreselijke dingen gebeurd. Mensen zijn gestorven, mensen hebben gemoord. Ook aan Chia’s handen kleeft bloed. En wat is er eigenlijk gebeurd met de studenten die zijn gezakt? Volgens de officiële berichtgeving zijn deze deelnemers herplaatst maar Chia plaatst daar al snel vraagtekens bij. Hoe kan het dat niemand ooit meer iets van de gezakte deelnemers heeft vernomen? Waar zijn ze dan precies herplaatst?

Er breekt een onrustige tijd aan. Chia probeert te achterhalen wat er precies aan de hand is op de universiteit. Ze merkt dat haar doen en laten met argusogen in de gaten wordt gehouden maar ze ontdekt ook dat er rebellen actief zijn die de Test ten val willen brengen. Chia weet niet meer wie ze kan vertrouwen. Achterdocht neemt de overhand en de universiteit verliest al snel al haar glans. Dan gebeurt er eindelijk iets positiefs. Chia mag stage lopen bij de president van het Verenigde Gemenebest. Ze neemt de president in vertrouwen en vertelt haar alles over de gang van zaken tijdens de Test. Het lijkt erop dat Chia eindelijk een bondgenoot heeft.

In dit derde deel van De Test-trilogie roept de president de hulp van Chia in. Ook de president weet niet meer wie ze moet vertrouwen en daarom krijgt Chia de opdracht ervoor te zorgen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van De Test van het toneel verdwijnen. De Test mag nooit meer uitgevoerd worden. Chia krijgt een lijst met namen en de mededeling dat ze de mensen op de lijst moet vermoorden. Chia is geschokt. Is ze wel tot moorden in staat? Ze heeft eerder gedood maar dat was uit zelfverdediging. Met voorbedachte rade mensen ombrengen is heel wat anders. Ook beseft Chia dat ze deze opdracht onmogelijk in haar eentje kan uitvoeren. Maar wie kunnen haar helpen? Wie kan ze vertrouwen?

Het examen is het laatste deel van deze trilogie. De gebeurtenissen in de vorige twee delen worden in dit deel aangevuld met nieuwe informatie waarna een spannende ontknoping volgt. Er moest nog veel uit de doeken gedaan worden in dit deel en het lijkt wel of de schrijfster haast heeft gekregen. De ontwikkelingen in Het examen worden in sneltreinvaart beschreven waardoor het verhaal minder genuanceerd is dan het vorige deel. Sommige passages komen slordig over waardoor mijn interesse verflauwde. De toon van het verhaal is hard.

Wat interessant is aan deze reeks, is dat de schrijfster haar lezers laat nadenken over ethische vraagstukken. Het verhaal speelt zich af in de toekomst en de wereld zoals wij die kennen, bestaat niet meer. Grote delen van de aarde zijn door oorlogen verwoest en kunnen niet meer bewoond worden. Een aantal volken is erin geslaagd een leefbaar bestaan op te bouwen. De regering van het Verenigde Gemenebest staat op goede voet met de andere volkeren maar toch is men bang voor nieuwe oorlogen. De vrijheid is kwetsbaar en daarom is de Test in het leven geroepen. De Test moet ervoor zorgen dat het land wordt geregeerd door de juiste mensen. Mensen met de juiste kwaliteiten en de juiste meningen. Mensen die precies doen wat van hun verlangd wordt. Mensen die het rijk sterker maken. Mensen die geen vragen stellen. De belangrijkste vragen die deze trilogie oproept zijn: welke prijs mag voor vrijheid betaald worden en wie bepaalt wat de juiste kwaliteiten van een mogelijke, aanstaande leider zijn?

Is vrijheid nog wel echt vrijheid als de leiders van het land geselecteerd worden op specifieke meningen, opvattingen en gedragingen? Eigenlijk is Verenigde Gemenebest niet meer dan een ouderwetse dictatuur. In Het examen wordt de lezer aan het denken gezet!


ISBN 9789045206967 | Hardcover | 320 pagina's | Karakter Uitgevers | juni 2014
Vertaald door Carolien Metaal | Leeftijd: 15+

© Annemarie, 10 juli 2014


Lees de reacties op het forum en/of reageer: